Techila Receives Leverage from the EU

 
1 Jul 2019 – Tampere

Techila Technologies Oy:lle Vipuvoimaa EU:lta

Techila Technologies Oy kehittää ja lisensoi hajautetun suurteholaskennan ohjelmistoalustaa. Yhtiö on käynnistämässä tehokkaan kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi hanketta. Hanke tähtää parempaan näkemykseen Euroopan markkinoista, myyntikanavista ja asiakaspotentiaalista. Hanke sisältää markkinatutkimuksia ja kumppanikartoituksia, kohdemaihin suuntautuvia matkoja, messuosallistumisia, sekä uuden avainhenkilön rekrytoinnin. Tähän hankkeeseen Techila Technologies Oy on saanut yrityksen kehittämisavustusta.

Vipuvoimaa

More news